تازه‌ترین شماره

شماره ۶۱ و ۶۲ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ 


• سرمقاله
• آخرین اخبار صنعت آسانسور و پله برقی
• گزارش شانزدهمین نمایشگاه اینترلیفت
• ویلچربر پله رو 
• دنیای شگفت انگیز فلزات
• افزایش ظول سیم بکسل در آسانسورهای کششیادامه مطالب این شماره


اخبار و تازه‌هـا

دومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته «دومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی» را با مشخصات زیر برگزار می نماید:

محل برگزاری سمینار
سالن کنفرانس های بین المللی هتل المپیک واقع در بلوار ضلع غربی ورزشگاه آزادی

زمان برگزاری
روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۶ از ساعت ۸ الی ۱۷

محورهای سمینار
تحلیل آماری حوادث، سوانح و شبه حوادث به همراه ریشه یابی آن
آموزش و ارتقاء فرهنگ ایمنی همگانی (مسافران)
آموزش ایمنی برای مدیران فنی و تکنسین های فنی و سایر افراد مرتبط (بازرسان، دست اندرکاران صنعت، بازدیدکنندگان سایت های ساختمانی)
ایمنی کارگاه های ساختمانی و محل نصب آسانسور و پله برقی
ایمنی اجزاء و قطعات آسانسور و پله برقی
موارد فرهنگی و روان شناختی مرتبط با فرهنگ ایمنی
آئین نامه ها، دستورالعمل ها و راهنماهای ایمنی

مخاطبین سمینار
مدیران عامل شرکت های عضو، مدیران فنی، تکنسین های فنی، اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، کارشناسان، بازرسین، دانشجویان، سازندگان ساختمان ها، مدیران سازمان آتش نشانی

علاقمندان به شرکت در این سمینار با دفتر سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته به شماره 44273045 تماس حاصل نمایند.

استاندارد ملی مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- قسمت 77: آسانسورهای در معرض زلزله تدوین شد
برگزاری جلسه تشریح پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی
پنجمین سمینار تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آسانسورهای گیرلس و روم لس و آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی آسانسورهای برقی
مشاهده اخبار و تازه ها>