عنوان: تشکیل مجمع عمومی عادی سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی
۱۳۸۷/۳/۱۰

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی در تاریخ 6/3/87 اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی کرد. این مجمع با حضور اعضای هیات مدیره، دکتر هادی غنیمی‌فر دبیر خانه صنعت، مهندس زارع‌پور مدیر مهندسی و بازرسی آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، مهندس ذوالفقاری کارشناس مسؤول نظارت بر اجرای استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و جمع کثیری از اعضاء سندیکای آسانسور و پله برقی در محل مجتمع ورزشی فرهنگی انقلاب برگزار گردید.

این مجمع که با سخنرانی علی محمد منصوری رئیس هیات مدیره سندیکا آغاز گردیده بود، با سخنرانی دکتر غنیمی‌فرد وسپس انتخاب بازرسان و اجرای دیگر دستورات جلسه ادامه یافت.

تعیین مبلغ حق عضویت سالانه، اعلام اسامی شرکت‌ها و مدیران خاطی از آئین‌نامه‌های سندیکا و پرسش و پاسخ از برنامه‌های دیگر این مجمع عمومی بود.