عنوان: تاسیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه استان گلستان
۱۳۹۵/۵/۱۲

مجمع تاسیس سندیکای صنایع آسانسو رو پله برقی شعبه استان گلستان با حضور رئیس و نائب رئیس، بازرس و برخی از اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسو ور پله برقی ایران، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان، تعدادی از فعالین و دستاندر کاران صنایع آسانسور در سطح استان و نماینده مجله دنیای آسانسور، بیست و دوم اردیبهشت 95 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان تشکیل گردید.

مهندس زهره وندی رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، از لزوم سازماندهی اعضای حقوقی و حقیقی فعال در صنعت آسانسور در سطح استان های سخن گفت و افزود: «هیات مدیره می بایست در جهت سازماندهی اعضا و اجرای استاندارد ها، ارتقاء دانش فنی اعضا که نهایتاً منجر به بالا بردن ایمنی آسانسور ها و استفاده کنندگان می شود، اهتمام ویژه نمایند.»

اسامی منتخبین به عنوان اعضای اولین هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه استان گلستان عبارتند ازآقایان:

  • سید یاسر حسینی
  • مرتضی شفیعی
  • دانیال لطفعلی نژاد
  • مهدی طبسی
  • علی سپهری

میثم تجری و خانم زهرا جعفری عضو علی البدل هیات مدیره، محمد مهدی عباسی به عنوان بازرس اصلی و محمدنظر عوض زاده فنوجی بازرس علی البدل.