عنوان: آزمون تعیین سطح دانش فنی تکنسین های نصب آسانسور برگزار شد
۱۳۹۵/۵/۱۲

آزمون تعیین سطح دانش فنی نصابان آسانسوربا حضوررئیس و معاونین مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای، رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، مسئولین مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی شرکت صنعتی کوشا- تهران، قریب یک هزار تن از نصب کنندگان تجهیزات آسانسور از نقاط مختلف کشور، نمایندگان برخی رسانه ها و مجله دنیای آسانسور بیست و هشتم خرداد 95 در محل مرکز آموزش کوشا برگزار شد.