عنوان: کمیته فنی سندیکا و کمیسیون فنی تدوین استاندارد نخستین جلسه بررسی سیم بکسل را برگزار کردند
۱۳۹۵/۵/۱۲

نخستین جلسه بررسی فنی و تدوین استاندارد سربکسل ها برای طناب های فولادی -ایمنی -قسمت قلاب گوه ای متقارن، با حضور اعضای کمیته فنی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، کمیسیون فنی استاندارد، تعدادی از مهندسین مدعو 24 آذر 1397 در محل سندیکا برگزار شد

بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه اینترنتی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، در اولین جلسه؛ سربکسل و طناب های فولادی، شناخت و ساختار آن ها مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

بر اساس این خبر، این گروه کارشناسان پس از انجام کارشناسی و بررسی های لازم به تدوین پیش نویس مقررات استاندارد مربوطه خواهند پرداخت.