عنوان: پنجمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته تهران برگزار شد
۱۳۹۵/۵/۱۲

پنجمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته تهران با حضور تعداد کثیری از تولید کنندگان، بازرگانان و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی صنایع آسانسور و پله برقی از 19تا 22 تیر 1395 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برگزاری این دوره را عهده دار بود.

مهندس پناهنده مدیر برگزاری نمایشگاه پنجم بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته تهران، در گفتگو با خبر نگار مجله دنیای آسانسور ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه صنعت آسانسور و تولید کنندگان آن از برگزاری جلسات بررسی برگزاری بهینه نمایشگاه طی چندین نوبت با حضور نمایندگان تشکل ها و منایع مختلف سخن گفت و افزود با توجه به ارتقاء کیفی تجهیزات خدماتی و سالن های نمایشگاه بین المللی، اهتمام جمعی بر برگزاری بهتر وشایسته پنجمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته متمرکز شده است.