عنوان: برگزاری سلسله نشست های بررسی پیش نویس استاندارد های ایمنی آسانسور
۱۳۹۵/۵/۱۲

کمیته فنی و استاندارد سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی با هدف  بررسی، اصلاح پیش نویس و اجرایی کردن استاندارد  های ایمنی  مربوط به تجهیزات حمل و نقل عمودی اقدام به برپایی سلسله نشست های تخصصی نموده است.

این جلسات با حضور برخی از اعضای کمیته و کمیسیون تدوین استاندارد آسانسور ها و پله های برقی، کمیته فنی و استاندارد سندیکا، نمایندگان سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد استان تهران، اساتید دانشگاه های مرتبط و دیگر مدعوین در محل سندیکا صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار می شود.